P2P atelier van start

Woensdag 5 oktober kwam de eerste groep vakleerkrachten en kunstdocenten samen in het grafisch atelier voor de start van het peer to peer project. In dit P2P-atelier ontwerpen leerkrachten uit het primair onderwijs samen met kunstdocenten van GAH een les beeldende vorming en voeren deze uit.

Na de introductie en kennismaking gingen de groep direct de inhoud in. Aan de hand van een aantal kernvragen werden de eerste uitgangspunten voor de inhoud en vorm van de lessen opgesteld. Door daarna te kiezen uit een set tegels met inspirerende afbeeldingen, onderwerpen en technieken werd het plan visueel en meer concreet gemaakt.

De plannen werden gezamenlijk besproken en aangevuld, waarna de praktische vervolgafspraken gemaakt werden. Als uitsmijter werd het Lego-ontwerp dat iedereen tijdens de inloop had gemaakt nog afgedrukt als kleine proeve van de eigen creativiteit.

Samen kennis maken

In het P2P- atelier ligt de focus op het uitwisselen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. We zetten daarbij met nadruk in op het ontwikkelen van overdraagbaar en hernieuwbaar lesmateriaal.

Het P2P-atelier wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning uit het CMK3 programma van Proloog, coördinatiepunt cultuureducatie in Hilversum.

Wil je meer weten over het P2P-atelier of de andere educatie-programma’s van het grafisch atelier? Neem dan contact op met de cultuurcoach van het atelier.