Peer-to-peer atelier

Heeft jouw kunstonderwijs een nieuwe impuls nodig? Wil je graag nieuwe lessen en werkvormen ontwikkelen die je telkens opnieuw kunt inzetten? Zou je daarbij wel een sparring partner kunnen gebruiken? Doe dan mee aan het peer-to-peer atelier van Grafisch Atelier Hilversum.

Vanaf oktober 2022 start Grafisch Atlier Hilversum (GAH) een uniek peer-to-peer atelier waarin je als leerkracht de krachten bundelt met een kunstdocent. Je werkt samen aan een nieuwe les voor de leerlingen op jouw school en voert deze ook echt uit. Ervaren coaches begeleiden je gedurende het hele traject.

Programma

In een duo van leerkracht en kunstdocent ontwerp je samen een nieuwe beeldende les en voert deze uit. De les bestaat ook uit twee delen. Een lesdeel op school en een lesdeel in het grafisch atelier. In een gezamenlijke werksessie aan het begin en aan het eind delen we ervaringen. Ervaren coaches begeleiden je gedurende het hele traject.

Gezamenlijke start

Woensdag 5 oktober komen alle leerkrachten en kunstdocenten bij elkaar om elkaar te leren kennen, de duo’s te vormen. Dan kort aan het werk met een aantal beeldende oefeningen Hardop Doen om een geïnspireerde start te maken. We introduceren het ontwerpmodel dat je gaat gebruiken voor het uitwerken van de les.  

In duo’s een les ontwerpen en uitvoeren

In de vier keer daarna ontwerp elk duo een eigen les en voert deze uit.  Elk duo doorloopt de volgende stappen:

  1. De les bedenken en vormgeven. De kunstdocent bezoekt de school en maakt samen met de leerkracht een plan.
  2. Eerste deel van de les uitvoeren. Als duo bepaal je zelf of je start met een voorbereidende les in de klas die verder verwerkt wordt in het atelier of andersom.
  3. Tweede deel van de les uitvoeren. Je zou ook kunnen starten in het atelier en de resultaten daarna verwerken tijdens een les in de klas.
  4. Reflecteren en verwerken voor jezelf: wat ging goed, wat zou de volgende keer anders of beter kunnen? Hoe zou je de les herbruikbaar kunnen maken zodat je dezelfde aanpak voor verschillende leerdoelen kunt inzetten?

Hoe je deze vier stappen precies invult en plant bepaalt elk duo zelf. De twee coaches zijn beschikbaar als sparring partners voor feedback en technisch en inhoudelijk advies.

Gezamenlijk afronden

Het traject sluiten  we af met een gezamenlijk moment om ervaringen en resultaten te delen. Daarbij zullen we ook ingaan op wat je kunt doen om je les niet alleen herbruikbaar maar ook overdraagbaar te maken.  Deze afronding staat voor nu gepland op 7 juni 2023.

Kosten

Dit Peer to Peer traject wordt grotendeels gefinancierd uit de subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit. Van iedere deelnemer wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van 75 euro. Hiervoor ontvang je een factuur van Grafisch Atelier Hilversum. Omdat er beperkt plek is vragen wij van de deelnemers het commitment om bij alle onderdelen aanwezig te zijn.

Meedoen? Meer weten? Stuur een mail.


Het educatieteam van Grafisch Atelier Hilversum verzorgt inspirerend cultuuronderwijs en ontwikkelt educatieprogramma’s die aansluiten op het onderwijscurriculum, onderwijsconcept en het profiel van je school. Meer weten? Kijk op https://gahilversum.nl/educatie/