Opening jubileumtentoonstelling ‘50 jaar grafisch werk’

Grafisch Atelier Hilversum nodigt u van harte uit voor de opening van haar jubileumtentoonstelling ‘50 jaar grafisch werk’.

De opening is op zondag 9 september om 15.00 uur op het Atelier.

Grafisch Atelier bestaat 50 jaar. Daarom exposeren we dit jaar op twee locaties tegelijk:
het Raadhuis in het Dudokpark en het Grafisch Atelier op de Noorderweg.
De tentoonstelling is te zien van 9 september tot en met 24 oktober 2018.

Tijdens de tentoonstelling is vooral hedendaags werk te zien. Een aantal kunstenaars heeft zich laten uitdagen om voor de gelegenheid een serie van 50 werken te maken.
Daarnaast is er in het Grafisch Atelier een kleine terugblik in de tijd te zien.

 

 

oud atelier

Een kleine terugblik

Op 15 januari 2018 bestond Grafisch Atelier Hilversum 50 jaar. Een mijlpaal, want hiermee is het atelier een van de oudste open werkplaatsen van Nederland.

Grafisch Atelier Hilversum werd in 1968 met steun van gemeente Hilversum opgericht. Initiatiefnemer voor de oprichting was Gerlof N. Zijlstra was de allereerste ambtenaar Culturele Zaken van de gemeente Hilversum en tevens directeur van het Goois Museum.
Zijn gedachte was: Er wonen in het Gooi vrij veel oud leerlingen van de Rijksacademie maar meer nog van de Kunstnijverheidsscholen van Amsterdam en Utrecht, die zich hebben gespecialiseerd in de grafische vakken. Deze mensen kunnen zich het bezit van eigen persen niet veroorloven door gebrek aan ruimte en middelen. Er meldden zich 36 kunstenaars aan voor Zijlstra’s initiatief. De helft daarvan kwam uit Hilversum. Het nieuw opgerichte atelier werd ondergebracht in een bovenlokaal van de verlaten technische school (Jan van der Heyden) aan het Zwaluwplein.

Drie maanden later al betrokken de grafici een ruimte bij ‘Cultureel Centrum De Vaart’. Daarbij was ook een eigen expostitieruimte voor grafiek ’t Vaartje. Bijna 20 jaar is het daar een bloeiende en vruchtbare tijd voor het atelier geweest.

Per 1 januari 1985 werd de ruimte plus inventaris overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Grafisch Atelier ’t Gooi (GAG).

Begin 1989 verhuisde het atelier naar de voormalige gemeentewerf aan de Naarderstraat nabij het marktterrein.Daar werd het atelier aangevuld met een boekdrukkerij en een zeefdruk-unit. Het aangrenzende pand werd ingericht en verbouwd tot privé-ateliers.
Het Grafisch Atelier raakte geleidelijk aan ook meer betrokken bij kunsteducatieve projecten.

In november 2013 verhuisde het atelier opnieuw, nu naar de Noorderweg. Inmiddels is het atelier naast een grafische kunstenaarswerkplaats ook kenniscentrum voor grafische technieken, erfgoedinstelling, educatiecentrum voor creativiteitsontwikkeling en broedplaats voor iedereen met interesse in grafiek en beeldende kunst.

Sinds twee jaar is ook de Vakopleiding Handboekbinden binnen het atelier gevestigd.

Op dit moment is het Grafisch Atelier een van de deelnemende gesprekspartners in de ontwikkeling van de Kerkbrink.

Wil je op de hoogte blijven over het jubileumprogramma kijk dan op gahilversum.nl/50.